ProCompanion – Onze missie en visie

Het is onze missie om werkelijk duurzame resultaten te bereiken voor de belangrijkste vraagstellingen van ondernemende families. Dat doen we door intensieve samenwerking, waarbij we onze expertise integreren.
Onze aanpak is doelgericht, we willen snel doordringen tot wat werkelijk van belang is. Wij staan voor de kunst de diverse belangen in balans te brengen, maar ook voor het helder maken van bestaande of potentiële conflicten. U kunt daarom van ons naast een opbouwende ook een kritische houding verwachten.

Visie

Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt dat zeventig procent (70%) van alle bedrijfsopvolgingen mislukt, wat betekent dat het bedrijf c.q. het daarin gekapitaliseerde vermogen in 90% van alle gevallen na drie generaties (en dus twee opvolgingen) verdampt is. Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld.  Het blijkt dat nagenoeg alle leiders in familiebedrijven zich niet voldoende bewust zijn van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. De oorzaken liggen niet, zoals de meeste ondernemers denken, in de rationele wereld van recht, fiscaliteit, economie en conjunctuur. Zij liggen juist in de lastiger te adresseren wereld van vertrouwen, familiale cohesie, communicatie en daarop sturende juridische oplossingen.

Mediation bij bedrijfsopvolging

Om een goede bedrijfsopvolging te realiseren, is het essentieel dat er éérst een vertrouwensbasis is tussen de stakeholders. Die moet dan wel voldoende volwassen en rijp zijn om daar duurzaam werkende beslissingen op te kunnen baseren. Is die er niet of niet voldoende, dan is elke als oplossing gepresenteerde structuur een substantieel risico.
De professionals van ProCompanion zijn allen doordrongen van dit perspectief. Wij richten ons op het creëren of versterken van de vertrouwensbasis tussen de stakeholders en denken op een breed terrein mee.  Zo stellen wij de stakeholders in staat om de voor hun situatie juiste beslissingen te nemen.

Enkele voorbeelden kunnen onze visie toelichten:

  • Schenken aan volgende generatie goedkoop ?

Een familiebedrijf vraagt advies aan een fiscalist over bedrijfsopvolging en krijgt binnen 3 weken een uitgewerkt advies over schenking van het familiebedrijf aan de volgende generatie. De leidende onderbouwing is dat schenking aan de volgende generatie nu nog kan profiteren van een zeer ruime vrijstelling (de Bedrijfsopvolgingsregeling) terwijl het de verwachting is dat die in de toekomst zal worden versoberd. 

Het advies is juist vanuit een fiscaal perspectief, maar fiscale optimalisatie zien wij als een randvoorwaarde (in plaats van de leidende gedachte) bij een succesvolle bedrijfsopvolging. Een schenking van het bedrijf aan de volgende generatie is zeker niet in alle gevallen de oplossing voor de doelstelling van de bedrijfsopvolging: duurzame continuering van het bedrijf in relatie tot de familie, of indien dat wenselijk is, van het daarin gekapitaliseerde vermogen.

  • Familiestatuut

Op dit moment wordt , in verband met de bovengenoemde risico’s van bedrijfsopvolging, vaak als oplossing een familiestatuut of erfgoedstatuut aanbevolen. Een document met veelal niet afdwingbare afspraken over de relatie met ‘de koude kant’, de definitie van ‘familie’, de relatie tussen familie en bedrijf, de familiewaarden, de wenselijkheid van beperkte huwelijksvermogensregimes en zo meer. Het familiestatuut wordt aangeprezen omdat het conflicten in de familie zal voorkómen. In de pers ziet u bijvoorbeeld de volgende quote: ‘Karel van Eerd heeft familiestatuut zodat Jumbo niet aan ruzie ten onder gaat’.

Wij zien familiestatuten van zeer verschillende aard en kwaliteit, omdat de betrokken adviseurs minder affiniteit hebben met wat wij noemen ‘The Art of Balancing Interests’. Daarin staat een gedegen vertrouwensrelatie centraal. Een familiestatuut is geen panacee en als dit wel als zodanig wordt gezien, kan het juist een bedreiging vormen voor de continuïteit van de familie en het bedrijf.

ProCompanion is ontstaan vanuit de ambitie dat advisering aan familiebedrijven beter kan en moet. Wij bundelen professionals die, hoewel van huis uit bekwaamd als jurist, van The Art of Balancing Interests al sedert lang een niche specialisatie hebben gemaakt en juridische-fiscale professionals met een bredere, holistischer taakopvatting. Onze expertise overlapt elkaar deels en ligt in elkaars verlengde.